ΓΙΟΥΕΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ

ΓΙΟΥΕΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΓΙΟΥΕΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕ

Δραστηριότητα: Ταξιδιωτικό Πρακτορείο

Διεύθυνση: Κολοκυνθούς 29, 10436 Αθήνα

ΑΦΜ: 999375584

ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών

Αρχεία Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης της 30ης Απριλίου 2016